Licznik Odwiedzin

Dzisiaj:68
Wczoraj:2954
W tygodniu:68
W miesiącu:80885
Ogólnie:5539444

Kto jest online

3
Online

poniedziałek, 26, luty 2024 00:33

Lubelska Karta Seniora

Polityka cookies

Regulamin obowiązuje od dnia: 2011-11-15

ZOBACZ TAKŻE POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych przez spółkę Vico Sp.J. D.Daniłowski K.Zakrzewski z siedzibą w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005452, posługującą się numerem NIP 946-19-54-067 i REGON 430841809 produktów i określa warunki i zasady sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym sklep.vico.pl zwanym dalej Kupującym, a Vico Sp. J. D.Daniłowski K.Zakrzewski, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne konto klienta w sklepie internetowym sklep.vico.pl.
 4. Każdy Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez za pośrednictwem strony internetowej sklep.vico.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Przedmiot Sprzedaży
  1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego sklep.vico.pl.
  2. Zawartość serwisu internetowego oraz sklepu internetowego sklep.vico.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania zamówień elektronicznych. Kupujący, składający zamówienie za pośrednictwem któregokolwiek kanału internetowego, dostępnego poprzez sieć Internet, składa ofertę kupna lub zapytanie o dostępność określonego towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
  3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym sklep.vico.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wyjątkiem mogą być produkty oznaczone w sklepie słowem "WYPRZEDAŻ"
  4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.vico.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki/pakowania.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.vico.pl, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
  6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
   • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
   • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
   • w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,
   • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
  7. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT.
 • Realizacja zamówienia
  1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się od telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Do tego momentu zamówienie ma status "oczekujące na akceptację" i nie jest realizowane.
  2. Przyjęcia do realizacji lub anulowanie zamówień odbywają i się w każdy dzień roboczy w godzinach 10:00 - 18:00.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku towaru w kanale dystrybucyjnym Sprzedawcy. Kupujący będzie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną.
  4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową sklep.vico.pl. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej: http://sklep.vico.pl.
  5. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
   • dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.vico.pl,
   • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
   • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  6. Po dokonaniu rejestracji Kupujący otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail hasło dostępu do strony internetowej sklepu. Zalogowanie w systemie jest możliwe tylko po podaniu poprawnych: adresu email i hasła.
  7. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy Kupujący obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pół formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
  8. Dokonując rejestracji konta użytkownika Kupujący:
   • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie sklep.vico.pl i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedawcę,
   • dokonuje akceptacji niniejszego regulaminu sklepu internetowego sklep.vico.pl,
   • wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji o zamówieniach, płatnościach, promocjach i nowościach.
  9. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy sklep.vico.pl.
  10. Kupujący dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy sklep.vico.pl.
  11. W celu zakupu w sklepie internetowym sklep.vico.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
  12. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 72 godzin, zamówienie nie będzie realizowane i zostanie automatycznie anulowane.
 • Dostawa
  1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym sklep.vico.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  3. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostaw.
  4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
  5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zawartości i rozpakowania przesyłki w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru przesyłki. W przypadku stwierdzenia:
   • uszkodzenia opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę,
   • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   • niekompletności przesyłki,
   • niezgodności zawartości przesyłki z zamówionym towarem
   Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji z wyszczególnieniem przyczyny odmowy odbioru lub z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.
  7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, oraz reklamacje dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane w przypadku niesporządzenia protokołu reklamacji z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy towaru oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.
 • Prawo do odstąpienia od umowy.
  1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni liczonym od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby firmy Sprzedawcy: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od dnia wydania Kupującemu towaru nie może dojść do:
   • mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub
   • wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu,
   • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
   • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
  4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia tego oświadczenia.
  5. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, nie noszącym jakichkolwiek śladów użytkowania, kompletny w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz załączoną do niego fakturą VAT.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
  7. Koszt odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu odsyłanego towaru ponosi Kupujący.
  8. Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Kupującemu dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym sklep.vico.pl (umowa zawarta na odległość)
  9. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego drogą telefoniczną lub internetową z opcją odbioru osobistego w salonie sprzedaży Sprzedawcy, umowa z Kupującym zawierana jest w siedzibie Sprzedawcy. Kupującemu z uwagi na tryb jej zawarcia (realizacja zamówienia i wydanie towaru w siedzibie Sprzedawcy) nie przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru w ciągu dziesięciu dni od zakupu bez podania przyczyny.
 • Reklamacje
  1. Każdemu Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
  2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  3. Reklamowany towar należy odesłać na adres Serwisu: SERWIS Vico Sp.J. 20-325 Lublin, Droga Męczenników Majdanka 74.
  4. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych za pobraniem.
  6. Po rozpatrzeniu reklamacji Kupujący otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
  7. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedawcy.
  8. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Brak odbioru sprzętu we wskazanym terminie jest jednoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art.180 k.c.). W takim wypadku towar staje się własnością firmy Vico Sp.J. D.Daniłowski K. Zakrzewski i zostanie poddany utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
  10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c., strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
  11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sprzedawcy w ramach umów zawieranych na odległość.
 • Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep.vico.pl z siedzibą w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74.
  2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
  3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.)
  6. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://sklep.vico.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://sklep.vico.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 • Spory
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • Postanowienia przejściowe i końcowe
  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  2. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.).
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklep.vico.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 Listopada 2011 r.

  Obowiązuje od dnia: 2013-03-28

  ZOBACZ TAKŻE REGULAMIN SKLEPU

   1. Postanowienia Ogólne

   Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy ww.sklep.paco.pl oraz strone klubowa  www.paco.pl  (zwanymi  dalej: Sklepem).

   Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma PACO ATHLETIC SHOP z siedzibą w Lublinie (20-410), przy ul. 1-go Maja 12, zwana dalej PACO.

    1. Zbieranie informacji osobistych

    PACO zbiera dane, które zakładają Konto lub dokonują zakupu w Sklepie określani dalej jako Użytkownicy.

    Dane są zbierane podczas dokonania Rejestracji Konta w Sklepie, poprzez wypełnienie dedykowanego formularza rejestracyjnego, gdzie Użytkownicy podają:

      1. Płeć
      2. Imię i nazwisko
      3. Adres e-mail
      4. Numer telefonu
      5. Dane adresowe
      6. Opcjonalnie nazwę firmy i NIP

      Podczas nawigacji po Serwisie pewne anonimowe informacje (np. adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj przeglądarki czy czas dostępu) mogą być zbierane automatycznie za pomocą wskazanych poniżej technologii. Dotyczy to także osób jedynie odwiedzających Sklep, bez dokonywania Rejestracji (Gości).

      Od Użytkowników i Gości możemy również gromadzić Dane Nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

       1. Wykorzystanie informacji osobistych

       W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie, dane Użytkowników wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości korzystania z Usług Sklepu (dokonywanie zakupu, udział w Programie Lojalnościowym).

       Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Gości i Użytkowników, a także administrowania Sklepem.

        1. Mechanizm Cookies

        Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Sklepu na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli Państwa przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać prezentowane przez Vico informacje do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

        Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy lub inne niechciane oprogramowanie. Niemniej jednak w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

         1. Adresy IP

         Serwis może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Państwa adres IP jest nam pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepów (robotów).

          1. Odnośniki do innych stron

          Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Vico nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

           1. Dostęp do danych

           Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy PACO.

           Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

            1. Możliwość modyfikacji danych

            Sklep zapewnia Użytkownikom możliwość modyfikacji ich danych osobowych. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Sklepu. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W takim przypadku należy skontaktować się z obsługą Sklepu telefonicznie lub drogą e-mailową. PACO może odmówić usunięcia danych, jeśli ten naruszył Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności.

             1. Zabezpieczenia

             Serwis jest uruchomiony na serwerze, który jest podłączony do sieci Internet przez sprzętowy firewall jednego z czołowych producentów na świecie i jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Serwer znajduje się w obiekcie monitorowanym w trybie ciągłym, wyposażonym w dedykowany system kamer, dedykowany system dostępu, dedykowany system alarmowy oraz dedykowane połączenia internetowe. Zastosowane zabezpieczenia zapewniają ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. PACO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

              1. Hasła dostępu

              W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie zapomniał hasła dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta. Sklep nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej i nie ma możliwości, aby je odczytać. Aby wygenerować swoje nowe hasło należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym na stronie logowaniaa. Nowe hasło zostanie wysłane TYLKO na adres e-mail, który został podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

              PACO nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje te nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową czy telefoniczną.

               1. Kontakt

               Jakichkolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

                1. Zmiany Polityki Prywatności

                PACO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną na górze strony.

                Nasz Sklep on-line                 

                OFERTA WYNAJMU

                Dawne Kino

                Paco Zana 72

                Spot PACO

                Spot sklepu PACO

                Kluby Sportowe PACO